Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en Welzijn

Wat de zorg betreft zal de nieuwe gemeenteraadsperiode gekenmerkt worden door de overgang van veel taken naar de gemeente. Een nieuwe wet is nog niet vastgesteld en zodoende is er nog geen financieel kader. Bij het schrijven van dit document is geen duidelijkheid welke taken naar de gemeente gaan.
D66 staat voor zorg die aanvullend is op wat mensen en organisaties zelf tot stand brengen. Ondersteuning, daar waar mensen zelf niet in hun behoeften kunnen voorzien vanwege hun leeftijd, een beperking, inkomen e.d.

Geen ver van mijn (of uw) bed show