Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en Bereikbaarheid

Waterland is een gemeente met enkele specifieke problemen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.
Niet alleen verplaatsen veel mensen zich door de gemeente op weg naar en van hun werk, maar ook bestaat de gemeente uit een flink aantal dicht bebouwde kernen en woonwijken.

D66 geeft prioriteit aan de leefbaarheid in de woongebieden door het beperken van het autoverkeer in de kernen en wijken tot bestemmingsverkeer.
Bij kruispunten van lokaal en regionaal verkeer, bijvoorbeeld de N247 bij Katwoude, moet de veiligheid van voetgangers en fietsers voorop staan.

Niet alleen het verkeer maar ook het parkeren in de kernen en wijken door anderen dan bewoners en hun bezoek, moet volgens D66 beperkt worden.

Veilig rijden en goed parkeren

Standpunten