Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en Tolerantie

D66 staat voor een veilige tolerante samenleving.

De zorg voor een veilige samenleving is een taak van de burger, maar ook een kerntaak van de overheid.

D66 wil een uitbreiding van de samenwerking tussen gemeente, politie, bedrijfsleven én bewoners op het gebied van veiligheid.

De wijkagent is een belangrijke spil in een goed functionerende wijk. De gemeente moet zorgen dat de wijkagent blijft en niet verdwijnt met de bezuinigingsdrift van Den Haag. D66 kan dit proces niet besturen. Wel als het gaat om de stadstoezichthouders. Zij hebben nog steeds een nuttige taak. Zeker als het gaat om de kleine ergernissen.

D66 vindt dat er in beginsel geen afzonderlijk integratiebeleid gevoerd dient te worden. Bewoners van Waterland zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
D66 wil dat iedereen een gelijke en eerlijke kans krijgt om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Wij willen dat iedereen mee kan doen en dat niemand wordt buitengesloten. Daarom hebben ook nieuwkomers onze steun.

Voor een veilige tolerante samenleving.