Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen

Waterland bestaat uit een uniek veenweidegebied met 9 kernen. D66 vindt dat dit gebied zoveel mogelijk zijn karakteristieke kenmerken moet blijven behouden. De gemeente kan daarvoor instrumenten gebruiken, als vergunningen geven, woningbouw al dan niet toestaan, bedrijvigheid stimuleren, duurzaamheid stimuleren. Het al dan niet goedkeuren van besluiten heeft een directe invloed op de woonomgeving. De landschappelijke kwaliteiten en de bebouwing met de infrastructuur moeten in samenhang gezien worden.

Huisje boompje, bewust bouwen ...