Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De Kernen

De gemeente Waterland bestrijkt een uniek gebied met 9 kernen die elk hun eigen karakter hebben. D66 vindt dat de kernen, voor zover de gemeentewet dat toelaat, invloed uit moeten kunnen oefenen op hun eigen situatie. Hiervoor moet de gemeente maatwerk leveren. De meeste kernen in de gemeente Waterland hebben een dorpsraad. D66 wil structureel overleg met alle kernen en dorpsraden. Alleen zo kan er een breed draagvlak ontstaan voor plannen in onze gemeente.
Op basis van de gesprekken met bewoners van de verschillende kernen heeft D66 per kern een aantal speerpunten geformuleerd voor de komende jaren.

Elke Kern een eigen Budget(je)

Standpunten