Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur, Kunst en Sport

Sport, Kunst en Cultuur zijn essentieel voor de Waterlandse samenleving. Het dient als bron van creativiteit in de samenleving en draagt bij aan een onderlinge verbondenheid in Waterland. Niet alleen jongeren maar ook het steeds toenemende aantal ouderen in onze gemeente dient te worden gestimuleerd en ondersteund om zich op cultureel en sportief gebied te kunnen ontwikkelen. D66 is een warm voorstander van deelname van alle leeftijdscategorieën van de gemeente Waterland aan sport, muziek en andere cultuuruitingen.

Waterland is bij uitstek een gebied van cultuur met haar veenweidegebied, het water, de architectuur en de karakteristieke kernen. Het is daardoor een prima plek voor evenementen, activiteiten in de wijk en cursussen. Door investeringen te doen in Waterland als cultuurgebied kan er recreatie en toerisme worden aangetrokken. Wordt daarnaast bekendheid gegeven aan Waterland als de plek waar je moet zijn voor cultuur, dan leidt dit tot versterking van het imago. D66 hanteert een breed cultuurbegrip.

Sport moet voor iedereen kunnen. Daarom zijn in het kader van het minimabeleid op individueel niveau subsidies mogelijk om iedereen in staat te stellen aan sport te doen. Ter stimulering van de financiële zelfredzaamheid van de sportverenigingen zal D66 collectes (huis-aan-huis) van plaatselijke sportverenigingen voorrang geven boven landelijke collectes.

Kunst is meer dan een Toneelstukje